PORTES BLINDADES

 PORTES BLINDADES Fabricació única i exclusiva de la millor porta blindada d'Andorra composta per taulons massissos de fusta de pi sense cap component d'aglomerat, 4 planxes interiors d'acer blindat d'1 mm cadascuna sumant 4 mm en total, perfileria metàl·lica perimetral en tot el contorn de la porta i del marc que protegeix tota la porta i el marc amb funció anti palanca, línia de frontisses de cos únic amb bolons "anti efracción", pany de 13 punts d'ancoratge (11 laterals, 1 sòl, 1 marc superior) més relliscada, amb 3 voltes de clau sense barret fort (anti bumping), calaix metàl·lic de reforç en el tancador central, tots els acabats possibles igualant el color exterior i les motllures de les portés amb la resta de portes d'una mateixa finca.

PORTES BLINDADES
Fabricació única i exclusiva de la millor porta blindada d’Andorra composta per taulons massissos de fusta de pi sense cap component d’aglomerat, 4 planxes interiors d’acer blindat d’1 mm cadascuna sumant 4 mm en total, perfileria metàl·lica perimetral en tot el contorn de la porta i del marc que protegeix tota la porta i el marc amb funció anti palanca, línia de frontisses de cos únic amb bolons «anti efracción», pany de 13 punts d’ancoratge (11 laterals, 1 sòl, 1 marc superior) més relliscada, amb 3 voltes de clau sense barret fort (anti bumping), calaix metàl·lic de reforç en el tancador central, tots els acabats possibles igualant el color exterior i les motllures de les portés amb la resta de portes d’una mateixa finca.


CERCAR