SOLID SURFACES

CARACTERÍSTIQUES I AVANTATGES Explorar noves idees i una infinitat de possibilitats.
La tecnologia de fabricació més avançada
El material s’escalfa en un procés progressiu de temperat (curat tèrmic) que destaca HI-MACS® enfront d’altres materials minerals i produeix un nou i més fort compost en el qual els defectes estructurals queden perfectament anivellats. Aquesta estructura millorada afecta automàticament la qualitat del material.

Àmplia gamma de formes Gràcies a l’àmplia col·lecció de piles HI-MACS® els dissenyadors tenen totes les possibilitats de crear espais destinats als sanitaris, cuines, hospitals i moltes altres aplicacions. Perfectament harmòniques i combinables entre si, aquestes piles garanteixen una estètica moderna.

Renovable
Amb propietats de fàcil reparació i manteniment, no importa que pateixi una rascada, es taqui o s’esquerdi, un professional certificat podrà restaurar HI-MACS® al seu estat original sense problemes.

Translucidesa de gran efecte
Determinats colors i gruixos de HI-MACS® mostren una translucidesa especial en combinació amb la llum. Amb la forma d’estructures i dissenys que s’integren en el material, s’intensifica encara més la transparència de HI-MACS®.

Sostenible
HI-MACS® és compatible amb un planeta més verd gràcies a l’ús sostenible dels materials, al seu procés de fabricació respectuós amb el medi ambient i al reciclatge del mateix al final del seu cicle de vida. LG Hausys recolza plenament la qualitat HI-MACS®, ja que ofereix una garantia transferible de 15 anys tenint sempre present el millor per als nostres clients.

Fort
Superfície més forta amb una durabilitat similar a la de la pedra natural – HI-MACS® resisteix sense problemes les ratllades quotidians. En cas que accidentalment s’infligís una rascada o una marca profunda, un professional entrenat pot reparar fàcilment la superfície de l’HI-MACS®, gràcies a la seva consistència sense necessitat de segellador de cap tipus.

Disseny tridimensional
HI-MACS® es pot escalfar amb un fàcil procediment i es pot deformar termoplásticament en tres dimensions. En comparació amb materials convencionals es produeix una gran flexibilitat i un gran joc de formes. D’aquesta manera, fins i tot idees espectaculars poden adoptar ràpidament una forma concreta. Tots els dissenys són realitzables, totes les formes possibles i tot angle és factible. La conclusió lògica: El material s’adapta a les seves idees i projectes i no a l’inrevés. Així és com ha de ser.

Resistent al foc
Gràcies a les seves propietats de no porositat i higièniques, l’institut NSF certifica que HI-MACS® és adequat per al seu ús en àrees relacionades amb la salut pública, on el contacte amb els aliments i l’aigua potable prioritza completament la neteja.

Higiènic
Gràcies a la seva impermeabilitat a la brutícia, els bacteris, els virus i a innombrables productes químics, HI-MACS® és el material idoni per a hospitals, pràctiques mèdiques i laboratoris. I per a totes les altres àrees en les quals la higiene és altament rellevant. La pedra acrílica ha estat certificat per un laboratori independent respecte a les seves propietats higièniques segons les normes internacionals LGA i NSF.

Gamma gairebé il·limitada de colors
HI-MACS® té una gamma ampliable any rere any, amb gairebé tots els matisos de colors imaginables. Però no importa per quin to de color es decideixi: HI-MACS® és completament homogeni.

Resistent a l’aigua
Gràcies a la seva superfície no porosa HI-MACS® resulta adequat per utilitzar-lo en àrees humides en les quals pugui aparèixer humitat com en habitacions humides i cambres de bany.
Utilització senzilla

HI-MACS® és gairebé tan robust com la pedra, però es pot treballar i fer servir com la fusta. La pedra acrílica es pot serrar, fresar o foradar amb l’utillatge habitual d’un fuster.

Perfecció sense juntes aparents
HI-MACS® permet la unió de diferents peces sense juntes perceptibles, característica idònia per produir àmplies superfícies amb l’aparença d’una sola peça. A més permet aplicar peces de motlle com piques o piles.


CERCAR